BANGOR: 01248 670370 - bangor@williamsdenton.co.uk | LLANDUDNO 01492 877478 - llandudno@williamsdenton.co.uk

Cymraeg

Mae ein ffocws ar y cleiant ac ansawdd ein gwasanaeth.

Mae'r busnes wedi ei sefydlu ers 1926 pan roedd Hugh E Edwards & Co yn un o'r cyfrifwyr cyntaf ym Mangor. Ers hynny mae'r ffyrm wedi tyfu ac yn awr mae gennym swyddfeydd ym Mangor a Llandudno. Yn 2002 sefydlwyd y cwmni presennol, Williams Denton Cyf.

Byddwn yn paratoi cyfrifon i unigolion, a chwmniau o bob math, ac yn helpu'r rheolwyr i redeg y busnes yn y ffordd gorau bosib. Mae hyn yn cynnwys cymorth gyda paratoi cynllun llif arian, gosod sustem cyfrifo cyfrifiadurol, paratoi cyflogau ar eich rhan, ac yn y blaen.

Mae'r cyfarfod cyntaf yn rhad ac am ddim. Byddwn fel arfer yn gosod y pris cyn dechrau ar ein gwaith.

Am fwy o fanylion cysylltwch a ni:

Bangor

Ffon: 01248 670370

FFacs:

Ffon: bangor@williamsdenton.co.uk

Llandudno

Ffon: 01492 877478

FFacs:

Ffon: llandudno@williamsdenton.co.uk